ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Κύριε Υπουργέ, Οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί ανέκαθεν αντιμετώπιζαν τον κυκεώνα της υπερσυγκέντρωσης εργασίας που δεν είχαν ωστόσο τον απαιτούμενο χρόνο για την διευθέτησή της. Σήμερα, σε συνθήκες κορωνοϊού, η κατάσταση έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη. Κάθε μέρα εκδίδονται νέες Πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου και Αποφάσεις, οι οποίες αναφέρουν τα μέτρα που ανακοινώνονται από την Κυβέρνηση και αφορούν σε εργαζομένους και επιχειρήσεις. Τα μέτρα αφορούν πληθώρα φορολογικών, εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων, καθώς και θέματα κοινωνικών παροχών. Όλα τα ανωτέρω καλούνται να τα υλοποιήσουν οι λογιστές. Τα γραφεία των λογιστών-φοροτεχνικών σε πολλές περιπτώσεις μετατράπηκαν σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών σε θέματα κορωνοϊού. Ο καταιγισμός των κανόνων και των οδηγιών είναι μεγάλος και δεν υπάρχει ένα κωδικοποιημένο και ενιαιοποιημένο κείμενο το οποίο να εξειδικεύει και να επιλύει τις επιμέρους περιπτώσεις. Οι συνάδελφοι αναλώνονται στην επίλυση των προβλημάτων και θεμάτων που ανακύπτουν από τις διάσπαρτες και ασαφείς οδηγίες, με συνέπεια να απομένει λίγο χρόνος για την υλοποίησή τους. Το έργο των λογιστών-φοροτεχνικών είναι να παρέχει λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες στους πελάτες του, η οποία, για να γίνει σωστά, απαιτεί τον ανάλογο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλουν τιτάνια προσπάθεια να προλάβουν τις κάθε είδους προθεσμίες και να εξασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Οι ημερομηνίες που έχουν τεθεί για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων είναι πολύ πιεστικές και γίνονται ακόμα περισσότερο, διότι για την υλοποίησή τους απαιτείται μια σειρά από ενέργειες που εξ ορισμού είναι χρονοβόρες, πόσο μάλλον τώρα που βρισκόμαστε σε μη κανονική περίοδο, όπου ακόμα και οι Δημόσιες Υπηρεσίες λειτουργούν σε πλαίσιο ειδικών συνθηκών με προσωπικό ασφαλείας λόγω των μέτρων προφύλαξης από τον κορωνοϊό. Για όλους τους παραπάνω λόγους το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει σε αρκετές κινητοποιήσεις. Δυστυχώς έχει αρχίσει να φαίνεται ότι ο δρόμος των αποχών ή και πιο γενικευμένων απεργιών στην συνέχεια από τους λογιστές γίνεται μονόδρομος. Δυστυχώς, πολλοί συνάδελφοι λογιστές-φοροτεχνικοί έχασαν άδικα τη ζωή τους στην προσπάθεια να ανταπεξέλθουν μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη για την σύγχρονη ιστορία, υγειονομική κρίση. Σε αυτό δέον είναι να τονισθεί το πρόσφατο τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στη ΔΟΥ Κοζάνης, όταν 45χρονος άνδρας εισέβαλε στην εφορία κι άρχισε να χτυπάει ανεξέλεγκτα με τσεκούρι όποιον έβρισκε μπροστά του. Θύματά του ήταν τρεις υπάλληλοι εφοριακοί. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει περίτρανα την επικινδυνότητα του επαγγέλματος τόσο του λογιστή-φοροτεχνικού όσο και του εφοριακού. Μέσα σε αυτές τις αντίξοες και παρανοϊκές συνθήκες θα πρέπει να υπάρξει κατανόηση και συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου, των επιχειρήσεων και των επαγγελματικών τάξεων, ώστε να παρέχεται ακριβής και αξιόπιστη πληροφόρηση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά και να διασφαλίζεται η υγεία των λογιστών με ταυτόχρονη μείωση της εργασιακής εξουθένωσης που επέρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσθετης εργασίας σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια. Τα προβλήματα στο taxis είναι καθημερινά, τα προβλήματα των επιχειρήσεων που προσπαθούν ν’ ανοίξουν για τον τουρισμό είναι τεράστια και το βάρος που πέφτει στα λογιστικά γραφεία είναι πέρα από τις δυνάμεις τις δικές μας και του προσωπικού μας. Είμαστε στην διάθεση σας να αναπτύξουμε όλα τα παραπάνω και προφορικά.
Κοινοποίηση: