ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30-6-2021 ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κοινοποίηση: